Hem

slider1-2
slider2-2
slider3-2
slider4-2

 

Näringslivssamverkan Grästorp (NSG) är en ideell förening som driver näringslivsarbetet i kommunen. Huvudmännen i NSG är Grästorp Handel, Företagarna, LRF, Grästorps Fastighetsägare, Åse Viste Sparbank och Grästorps kommun.

En unik resurs för företagarna i Grästorp

  • Näringsliv och kommun i samarbete
  • Naturlig mötesplats för företagare
  • Rådgivning och starthjälp
  • Stärker nätverken i kommunen

I Grästorp har vi en alldeles egen modell för att driva näringslivsarbetet. Här har näringslivet och kommunen bildat den ideella föreningen Näringslivssamverkan Grästorp (NSG).

Tre näringslivsorganisationer finns tillsammans med den lokala banken och kommunen representerade i NSG:s styrelse och det är den som driver det långsiktiga arbetet. Med NSG har Grästorp skapat en effektiv mötesplats och motor för näringslivsarbetet.

NSG:s övergripande mål är att utveckla och stärka näringslivet i kommunen. Våra insatser riktas i första hand mot befintliga företag och nystart av företag, men vi arbetar även med att hjälpa inflyttande företag att etablera sig i Grästorp. Företag i alla branscher är välkomna till NSG.

Vi anordnar regelbundna företagsträffar, oftast frukostmöten, med intressanta föredrags- hållare. Syftet med aktiviteterna är att öka kompetensen och att skapa samverkan och starka nätverk för företagarna. Flera gånger om året anordnar vi Starta eget-information i samarbete med Nyföretagarcentrum.


In English (this page)

If you would like information in English, read more on how you can ”Establish your company in Grästorp”

If you would like information in English, read more on ”What we offer”